Unix4Life

Deze website bevat informatie over allerlei zaken over Unix systemen en de inrichting daarvan.

Momenteel vooral over de Raspberry PI ;-)

De rest komt nog...